Jak se stát členem SCHMH

Přihláška

Řád plemenné knihy

Stanovy

Zpráva o činnosti svazu

Výstavní řád SCHMH

Průvodní dopis k návrhu Řádu plemenné knihy Mini Appaloosa

Návrh Řádu plemenné knihy Mini Appaloosa

Sazebník poplatků ASCHK

ZÁPISY

Zápis ze schůze dne 4.12.2010

Zápis ze členské schůze dne 19.2.2011

OSTATNÍ

Veterinární požadavky pro rok 2011

Evidence koní - zdroj: www.aschk.cz

Registrace hospodářství

Formulář pro určení DNA koní

Dokumenty
Akce
Minihorse
Miniappaloosa
Plemeníci
Inzerce
Galerie
Odkazy
Členové
Kontakt